Vera Koedooder-Trappe deur West-Friesland!

Vera Koedooder - Nieuws - 2009 - Trappe deur West-Friesland!

Default08.jpg

Vera Koedooder - Nieuws - 2009 - Trappe deur West-Friesland!

Trappe deur West-Friesland!

Trappe deur West-Friesland!

‘k Trap de trappers in ’t rond,
ken de steile kluft bedat niet hale.
Wolkeluchte in ’t bont,
met wat bleke zonnestrale.
Boven doik een straffe wind,
doet m’n here losser waaie.
Fiets weer as ’n heel kloin kind,
leit ’n deur de vlage graaie.

‘k Trap de trappers in ’t rond,
staande gaat ’t effies lichter.
Teugen wind nou voor ’n stond,
agens staan de vliere dichter.
Heen en weer van bien nei bien,
ken zewat gien asem hale.
Sling’rend zachies stien nei stien,
kom ‘k vooruit op de pedale.

‘k Trap de trappers in ’t rond,
loeiend bleist de wind van achter.
Kouwe neus en drouge mond,
’t zadel voelt zommaar wat zachter.
Bome, zee, ien groôt gedruis,
‘k leit m’n oigen maar wat douwe.
Rem de kluft of, voilig thuis,
kind van toen is niet te houwen.Column #3 West-Friesland Radio.

Vera Koedooder, 16 september 2007.