Vera Koedooder-Roimpie over fietse.

Vera Koedooder - Nieuws - 2009 - Roimpie over fietse.

Default02.jpg

Vera Koedooder - Nieuws - 2009 - Roimpie over fietse.

Roimpie over fietse.

Roimpie over fietse.

Ik hew een fiets met hendels en een derailleur, weer ik mee deur de polder skeur.
D’r is gien gat of ik hew deer al weest te koik.
Ik kom in Ouwe-, Onder-, An-, Spier-, Lange-, en Bobeldoik.
As fietser hew je in West-Friesland meestal ok veul teugenwind.
Maar das iets wat ik niet zo verveulend vind.
Je ken moin vaak verboefd zien gaan,
heel nei Den-Oever of de Zaan.
Nei de Noordzee en Oiselmeer, zo vice versa heen en weer.
‘k Rai heel wat of en gaan geregeld ver van huis, kom ofgepoigerd met grote verhale thuis, van wat ik in Frankroik dee, of hoe ik in Sydney ree.
Maar in West-Friesland rai ik altoid met de groôtste plezier.
Van deer nei gunteren tot hier, deur Zoidewind naar Skagerbrug,
met blikgat weer nei huis terug.
Ik kom in Wieringen, Den Oever, Ouwesluis,
kom dorstig, hongerig en loof, maar bloid altoid weer thuis.

As West-Friese wielrenster rai ik dus pittig veul door West-Friesland!
Ik rai een zoôt kilometers per uur…
Dat doe ik al konkelend met are wielrenners, of alliendeg.
As ik alliendeg fietse, dan zie ik een houp dinge, en denk ik veul na.
Over het Oiselmeer hew ik nag een afsluitend rijmpie;

An de iende kant land, an de are kant water,
deer is de zeedoik.
Bovenop loit de weg en omleig binne kaaie,
zô veer as ik koik.

Deer vliegen de meêuwe breiduit en heel wit,
in de zeumerse lucht.
En jage de wolke met kletterende buie,
mekaar op de vlucht.

An de iene kant bote, an d’are kant boere,
met sweet op ’t gezicht.
An de iende kant water, de golve en vraaihoid.
An d’are kant plicht.


Column #2 West-Friesland Radio.

Vera Koedooder, 1 september 2007.